Малко информация за Ротационното изтегляне (спинингуване)

Ротационното изтегляне (спинингуването) е метод за формоизменение на плоски заготовки с малка дебелина (0,5-4мм) по профила на модел, с помощта на деформиращо напрежение, посредством ротация.
Методът се използва при единично или малкосерийно производство на ротационни тела или в случаите, при които изделието има сравнително сложна ротационна форма. Деформацията се реализира най-често на универсални и при едросерийно производство на, специализирани машини. Инструментът може да бъде деформираща ролка или щанга със заоблена глава. Движението на инструмента става най-често ръчно или автоматично, с ХКУ (хидро копирно устроиство) или друг начин на механизиране. Машините за спинин-гуване се делят на хоризонтални и вертикални в зависимост от разположение на оста на въртене на вретеното. Според броят на деформиращите ролки, установките биват, едноролкови и многоролкови.
Фирма Ренесе разполага с професионална изтегляща машина Leifeld (Германия) с размер на заготовката от 100 до 650мм.